DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Velký požár  ulice Říčanská  , naše jednotka na místo dorazila  jako první . 

 foto : vlatsní zdroj  hasiči Vizovice

 

 

 

 

 

 

 

 

Vše schovat  a zavřít  amužem vyrazit zpět  na základnu.

 

Zdroj : HZS Zlín

Dne 23.3.2011 ve 22:39 hod. byli hasiči informováni o požáru v domě ve Vizovicích.

 

Na místo postupně vyjely tři jednotky profesionálních hasičů ze Zlína, Vsetína a Uherského Hradiště, které posílily jednotky dobrovolných hasičů z Vizovic, Zádveřic, Slušovic a Bratřejova. Ze Zlína na místo vyjel také velicí důstojník směny. Celkem bylo k požáru vysláno 7 cisteren, 2 automobilové žebříky a speciální protiplynový kontejner.

 

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru několika místností obytného podkroví a značné části střechy i konstrukcí bývalých stolařských závodů.

 

V době vzniku požáru byli v obytné části podkroví tři lidé. Ti zpozorovali požár údajně od televizoru, který se snažili nejdříve hasit pomocí přenosného hasicího přístroje a následně i pomocí kbelíků s vodou. Plameny se však velmi rychle rozšířily a začaly je ohrožovat. Z nebezpečně zakouřených prostor se zachránili včasnou evakuací, přičemž se lehce nadýchali zplodin hoření.

 

Z hasičů jako první dorazila místní dobrovolná jednotka, která byla na místě za devět minut od vyhlášení poplachu. V následujících minutách dorazili profesionálové ze Zlína a velitel zásahu potvrdil rozsáhlost požáru. Postupně si vyžádal výjezd dalších posilových cisteren a výškové techniky.

 

Požární útok byl veden jak z vnějších stran objektu, tak i zevnitř. Hasiči v dýchacích přístrojích pronikli do dalších podkrovních místností a kanceláří, kde se snažili zastavit šíření požáru. Plameny si však našly cestu pod střešní konstrukcí a dál se šířily. I přes větší počet vyslaných cisteren se hasiči potýkali s nedostatkem vody a musela být nařízena kyvadlová dovážka. Přes operační středisko se hasiči snažili najít podzemní hydrant, který se podařilo později skutečně najít a napojit.

 

Na místo byla povolána zdravotnická záchranná služba, která následně prohlédla všechny tři osoby z hořícího domu. Po prohlídce lékařem zůstali všichni na místě, aby poskytli svá svědectví vyšetřovatelům. Nikdo nemusel být hospitalizován.

 

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo požářiště jen předběžně ohledáno. Podrobné ohledání bude provedeno až v denní dobu. Vyšetřovatel se soustředil na sběr prvních informací a svědectví přímých účastníků požáru. Část továrny byla obydlena a část sloužila k podnikání a výrobě listů do pil.

 

aktualizace

 

00:38

Velitel zásahu hlásí lokalizaci požáru. Hasičům se intenzivním zásahem podařilo zastavit šíření plamenů pod střechou i na další části budovy. Značný podíl na lokalizaci mělo nasazení výškové techniky a následná dodávka vody z hydrantové sítě. Odhad celkově zasažené délky střechy bývalé stolárny uvádí více než 50 metrů.

 

Nadále pokračuje likvidace požáru, dohašování jednotlivých ohnisek a problematických míst v konstrukcích střech.

 

01:15

Hasiči vynesli z hořící budovy řadu tlakových lahví s různou plynovou náplní – argon, kyslík, acetylén, propan-butan apod. Na místo požáru se dostavil zástupce obce. Zřízený štáb velitele zásahu eviduje u požáru 47 zasahujících hasičů.

 

01:45

Hasiči postupují v likvidaci požáru, prochází jednotlivé části budov a celý prostor pod zasaženou střechou prohledávají termokamerou. Jsou odhalována skrytá ohniska požáru, která je nutné postupně likvidovat. Část střešních konstrukcí musí hasiči rozebrat. Zdlouhavé likvidační práce budou trvat další hodiny.

 

04:05

Velitel zásahu hlásí likvidaci požáru. Hasičům se podařilo po pěti hodinách prací zvládnout postupnou likvidaci ohnisek požáru ve střešních konstrukcích rozsáhlého objektu. Byl zredukován počet zasahujících hasičů a místo nadále hlídá jednotka dobrovolných hasičů z Vizovic.

 

06:40

Velitel zásahu dále rozhodl, že po vystřídání směn vyjede na místo znovu výšková technika a posilová cisterna. Důvodem je preventivní důkladný průzkum zničené střechy v denní dobu a případné dohašení skrytých ohnisek.

 

07:31

Na místo požáru vyrazila kolona posilových vozů ze Zlína. Automobilovou plošinu Bronto doplnila cisterna, vůz velicího důstojníka směny a tým vyšetřovatelů hasičů.

 

10:00

Všechny zasahující jednotky hasičů skončily na místě svou práci. Termokamera neodhalila žádná nebezpečná místa a byla ukončena i dohlídka místa požáru.

 

Svou práci ale naplno rozběhl tým vyšetřovetelů hasičů. Ti se prozatím neztotožňují s verzí vzniku požáru od televizoru. Nadále tuto variantu prověřují, ale soustřeďují se také na další možné příčiny vzniku požáru, a to jak v oblasti technických závad nebo i možné nedbalosti.

 

Na požářišti pracuje také tým vyšetřovatelů a kriminalistů policie. Byl přivezen speciálně cvičený pes na vyhledávání stop po požárech.

 

11:30

Vyšetřovtelé hasičů ukončili svou práci na místě požáru. Postupným vylučováním různých možností vzniku požáru a po důkladném prozkoumání stop i jednotlivých částí zničených spotřebičů vyšetřovatel konstatoval, že požár skutečně vznikl po technické závadě na starším televizoru. Vyloučeno bylo úmyslné i nedbalostní jednání osob.

 

Požárem způsobené škody byly majitelem odhadnuty asi na 1.500.000 Kč. Zásahem hasičů se podařilo uchránit další majetek asi za 2 mil. Kč.

 

foto  zdroj : HZS Zlín

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, mazat a jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

  • Používejte často nové bloky.
  • ENTER = nový odstavec.
  • SHIFT+ENTER = nový řádek.
  • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
  • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
  • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz